Dobrodošli

Naša ustanova je namenjena otrokom od tretjega do devetega razreda. Za učence s težavami v vedenju in čustvovanju izvajamo šolski program devetletke in domske vzgoje.

Poleg osnovnošolske populacije dom in pomoč nudimo tudi srednješolcem, ki so nastanjeni v enoti stanovanjske skupine Ježek v stanovanjski hiši v Guncljah.

podrobnejša predstavitev >>