delavnice za starše

V šolskem letu 2023/2024 bomo organizirali 6 delavnic za starše z vnaprej določenimi temami, ki bodo zajemale najpomembnejša področja čustvenih in vedenjskih motenj in starševskih veščin. Po vsaki delavnici bodo starši prejeli pisno gradivo in naloge, ki jih bodo lahko preveril v praksi med konci tedna (DNEVNIK). Delavnice se bodo izvajale ob petkih med 11.00 in 12.30. Okvirne teme in datumi delavnic so naslednji:

 20. 10. 2023:  Šibke točke, ki jih prebujajo otroci
 17. 11. 2023:  Postavljanje meja pri vzgoji
 19. 1. 2024:  Razumevanje odvisnosti
 15. 3. 2024:  Stik z notranjim otrokom
 19. 4. 2024:  Medgeneracijski prenos travm
 17. 5. 2024:  Počitnice: kako jih preživeti