VZGOJA

»Bleščeči sončni žarki so ga prijazno poljubljali – ptička brez gnezda – in mu vsipali v srce novega poguma«

(F. Milčinski, Ptički brez gnezda)

Fran Milčinski je menil, da so ljubezen, dobrota, poštenje in zmernost del sreče. Otroci in mladostniki to srečo lovijo s pomočjo usmeritev vzgojiteljev, ki predstavljajo moč vzgoje. Predispozicija te moči je optimizem, aktivnost, delavnost, vzgojna pozitivnost, zgled, spoštovanje, zaupanje in pozitiven odnos vzgojitelja. Pomembnost zavedanja pa je tudi, da je vzgojitelj le začasno nadomestilo staršev, ki izpolnjujejo starševsko skrb za učenje vrednot, ki vodijo k samostojnosti in odgovornosti otroka.

Otroci in mladostniki preživljajo organizirani čas v štirih vzgojnih skupinah, kjer se učijo sobivanja z vrstniki, ustreznega reševanja konfliktov, šolskih in delovnih navad, aktivnega in kvalitetnega preživljanja prostega časa.

Prva vzgojna skupina

 

»Večino časa smo v zavodu najštevilčnejša skupina – razigrana in polna energije. Včasih se skregamo, vendar tudi pobotamo. Med sabo si nudimo podporo in pomoč. Imamo veliko talentov – petje, ples. Vzgojitelja nam pomagata in usmerjata na pravo pot.«

(dekleta prve vzgojne skupine)

SLIKA_V1

SLIKA_V2 

Druga vzgojna skupina

 

»Med nami prevladujejo pozitivni odnosi. Naučili smo se pospravljati, se pa tudi veliko hecamo. Všeč nam je možnost obiskovanja različnih dejavnosti. Vzgojitelja za nas skrbita, pomenita nam več kot le vzgojitelja – veselje in vzgojo naenkrat.«

(fantje druge vzgojne skupine)

Tretja vzgojna skupina

 

»V skupini smo se naučili, kako se učiti, pospravljati, se umiriti. Družimo se ob športnih aktivnostih, x-boxu in računalniku. Vzgojitelja postavljata meje in nam pomagata reševati težave – vodstvo.«

(fantje tretje vzgojne skupine)

SLIKA_V3

SLIKA_V4 

Četrta vzgojna skupina

 

»Vedno smo si pripravljeni med seboj pomagati in se spodbujati. Obiskujemo veliko interesnih dejavnosti. Naučili smo se delati, se učiti in biti iskreni. Vzgojitelja nas spodbujata pri pozitivnih stvareh in nam pomagata.«

(fantje četrte vzgojne skupine)