ŠOLA

Mladostniki, ki so sprejeti v naš strokovni center, imajo navadno poleg čustvenih in vedenjskih motenj posledično težave tudi na učnem področju. Te jim pomagamo premagovati v naši interni šoli, ki je namenjena osnovnošolcem od 3. do 9. razreda. Izvajamo program devetletke enak programu, ki ga izvajajo na rednih osnovnih šolah, le izvajanje je prilagojeno. Program izvajamo v 6 oddelkih po največ 8 učencev v vsakem razredu, prilagaja se podajanje snovi, preverjanje in ocenjevanje. Učenci, ki potrebujejo individualni pristop pri premagovanju svojih vrzeli v znanju ali zaradi čustvenih in vedenjskih motenj v razredu ne zdržijo, imajo možnost vključevanja tudi k individualnemu pouku.

V okviru pouka izvajamo tudi kulturne, naravoslovne, tehniške in športne dneve, organizacijsko prilagojene in vsebinsko zanimive, tako da otroci pridobivajo nove izkušnje in spoznanja.

Vsi učitelji poleg podajanja učne snovi stremimo k zagotavljanju ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka, učimo jih različnih socialnih veščin ter tehnik premagovanja težav, delamo na učenčevih močnih področjih, s prilagoditvijo šolskega dela pa želimo predvsem doseči boljšo učno uspešnost posameznika in posledično višjo samopodobo, ki jim bo pomagala »zleteti iz našega gnezda« in pogumno stopiti življenju naproti.

Pri pouku smo pozorni poslušalci,

Sola_1

v telovadnici pa vrhunski akrobati.

Sola_2

Sola_3

Sola_4