Otroški parlament

V letošnjem šolskem letu bomo pri otroškem parlamentu nadaljevali s temo iz prejšnjega
šolskega leta: “DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADIH“.

Iz posameznih oddelčnih skupnosti bomo izbrali učence za šolski parlament, nato pa bomo dvakrat mesečno razpravljali o omenjeni temi. Svoja mnenja in ideje bomo izmenjevali z vrstniki na občinskem, območnem, regijskem in nacionalnem otroškem parlamentu.

Mentorica: Zala Erčulj Šavli