Prehrana

Jedilnike za mladino v VIZ Smlednik sestavlja ga. Nevenka Kozjek, učiteljica gospodinjstva, naravoslovja, biologije in kemije. Pri načrtovanju obrokov upošteva priporočila in smernice NIJZ. Tematiko o zdravi prehrani spremlja tudi na portalu http://solskilonec.si/, namenjenem strokovnjakom v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki skrbijo za načrtovanje in pripravo obrokov. Informacije za to področje pridobiva tudi iz drugih virov. Znanje o pripravi kakovostnih in uravnoteženih obrokov v organiziranem sistemu prehranjevanja pridobiva tudi na dodatnem strokovnem spopolnjevanju.

Zdrava in uravnotežena prehrana v obdobju odraščanja je pomembna osnova za zdravje v kasnejših življenjskih obdobjih. Raziskave kažejo, da se prehranjevalne navade, pridobljene v zgodnjem otroštvu, pogosto vzdržujejo do konca življenja. Zdravo prehranjevanje nam je zelo pomembno tudi s tega vidika. Posebno pozornost v kulinarični ponudbi namenjamo posameznikom, ki potrebujejo individualno prilagojeno prehrano.

Zaradi težav z dobavo in nepričakovanih dogodkov se jedilnik lahko spremeni. Prav tako se lahko zgodi, da se bo na jedilniku občasno pojavila hrana, ki vsem ne bo v zadovoljstvo. Opozarjamo vas, naj to ne vpliva na vaše razpoloženje.

Nevenka Kozjek, organizator šolske prehrane

Aktualni jedilnik