Naš delovni dan

 

Moje življenje v vzgojni skupini med delavniki mora biti prilagojeno urniku od jutra do večera:

URA
VSEBINA
od 7.00 do 7.40 Bujenje.
Jutranja toaleta.
Zajtrk.
Urejanje prostorov v vzgojni skupini – dežurstva.
Priprava za šolo.
ob 7.40 Odhod v šolo.
od 7.50 do 12.05
ali 12.55
Pouk po predmetniku v interni osnovni šoli, del katerega se lahko določi po urniku – tudi 7. in 8. šolsko uro.
od 12.05 do 13.00 Prihod iz šole, kjer otroke pričaka matični vzgojitelj.
Analiza dogajanja v šoli in načrtovanje popoldneva.
od 13.00 do 15.30 Kosilo.
Urejanje prostorov v vzgojni skupini – dežurstva.
Koristne in druge delovne zaposlitve.
Razvedrilno-rekreativne aktivnosti – prostočasne zaposlitve.
Interesne dejavnosti.
Individualne in skupinsko delo vzgojiteljev.
ob 15.30 Popoldanska malica.
ob 15.50 Priprava na učno uro.
od 16.00 do 17.30
(po potrebi se lahko podaljša do 18.00)

Obvezna učna ura:

  • izdelava domačih nalog,
  • samostojno ali vodeno učenje,
  • individualna učna pomoč,
  • druge dejavnosti za šolo.
od 18.00 do 19.00 Večerja.
Urejanje prostorov v vzgojni skupini – dežurstva.
Razvedrilno-rekreativne aktivnosti – prostočasne zaposlitve.
Sprehodi.
Spontani ali usmerjeni individualni pogovori.
od 19.000 do 19.30 Ogled TV dnevnika.
ob 19.30 do 20.30 Večerna toaleta.
Umirjanje otrok.
Ogled TV programov, računalnik, play station.
Ure pravljic, branje in druge individualne zaposlitve otrok.
Individualne in skupinsko delo vzgojiteljev.
ob 20.00 do 20.30 Telefoni -otroci komunicirajo s starši.
ob 20.30 Evalvacija dneva.
Otroci so pripravljeni na nočni počitek.
Gledajo TV program.
Poslušajo glasbo.
ob 21.40 Priprava na počitek.
V spalnicah se ugašajo luči.
Do spanja glasba na sobni jakosti.
ob 22.00 Nočni počitek. V času nočnega počitka redni ali občasni nadzor nočnega strokovnega delavca

 

 

Dnevni red je prilagojen osnovnošolski populaciji /učencem od 6. do 9. razreda osnovne šole/. Srednješolci, ki bivajo v stanovanjski skupini, pa imajo dnevni red prilagojen svojim obveznostim v šoli, ki jo obiskujejo, in nekaterim drugim potrebam.

V času vikendov, počitnic ali pouka prostih dni, je dnevni red posebej prilagojen in je poudarek na razvedrilno-rekreativnih dejavnostih in izvedbi projektov.