Kako se vključiti

Stanovanjska skupina Ježek je povsem  običajna hiša v naselju, v kateri bivajo fantje in dekleta od 14 -18. leta starosti. Mladostniki/mladostnice bivajo pri nas zaradi različnih razlogov, kot so npr.:

  • neustrezni pogoji za življenje in delo doma,
  • okvirji domače situacije niso ustrezno strukturirani,
  • pogosto imajo težave pri odraščanju in prilagajanju na socialno okolje,
  • doma ni ustrezne čustvene stabilnosti in podpore ali pa so razvajeni,
  • praviloma so neuspešni v šoli, starši pa so ob tej situaciji nemočni,
  • izrazito izstopa vedenjska problematika.

Z vključitvijo v stanovanjsko skupino si mladostniki začasno uredijo bivanjske razmere. Omogočamo jim pomoč pri šolanju (brezplačni učbeniki, malica in dijaške vozovnice), obenem pa jim vzgojitelji nudimo oporo, pomoč pri učenju, mentorstvo ali zgolj svetovanje.

Odločitve o bivanju v stanovanjski skupini mladostnik ne more sprejeti povsem samostojno, čeprav je njegova prostovoljna odločitev o bivanju v stanovanjski skupini najpomembnejša. V stanovanjsko skupino se lahko vključi v dogovoru s socialnim delavcem na pristojnem Centru za socialno delo, ki se po pogovoru z mladostnikom in njegovimi starši lahko odloči, da namestitev podpre.

Mladostnik skupaj s svojimi starši najprej opravi informativni ogled in pogovor v naši stanovanjski skupini. Ob tem se spozna s pogoji bivanja, možnostjo šolanja, pravili in dnevnim redom, ki velja za vse člane skupine. Za sprejem pa je potrebno izpolnjevati tri pogoje;

  • mladostnik/ca mora redno obiskovati izbrani izobraževalni program
  • sprejeti mora hišni red skupine, ki predpisuje, kdaj, kdo in kaj počne v skupini,
  • jasno mora izražati pripravljenost, da se bo trudil pridobiti poklicno izobrazbo in je pripravljen   reševati svoje težave.

Kdor brezpogojno odklanja šolanje, delo, hišni red in druge aktivnosti v skupini – ne more bivati v stanovanjski skupini.