Kulturni dnevi

V šolskem letu 2023/2024 bodo organizirani naslednji kulturni dnevi:

1. POHOD V VRBO IN LOŽ (2. 12. 2023, izvedba: Jože Rozman (Vrba), Silvo Bogataj (Lož), Špelca Bradeško (Smlednik))

2. OGLED FILMSKE/GLEDALIŠKE/GLASBENE PREDSTAVE ali LITERARNA DELAVNICA (februar 2024)

3. OGLED KULTURNO POMEMBNEGA MESTA (NPR. LJUBLJANE, ŠKOFJE LOKE, RADOVLJICE) IN OKOLIŠKIH ZNAMENITOSTI (marec / april 2024)

Vodja kulturnih dni bo Špelca Bradeško.