Tekmovanja v znanju

Tudi letos bomo v okviru šole izvajali šolska tekmovanja v znanju različnih predmetov.

TEKMOVANJE UČENCEV 8. in 9. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE V ZNANJU ANGLEŠKEGA JEZIKA

Zavod RS za šolstvo v skladu s 5. členom Pravilnika o tekmovanju učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja angleščine razpisuje tudi v šolskem letu 2023/2024 Selekcijsko tekmovanje s področja angleščine za učenke in učence 8. in 9. razreda osnovne šole. Tekmovanje poteka na dveh ravneh v dveh tekmovalnih skupinah.

Knjižna predloga za državno raven tekmovanja – 9. razred: John Green: Turtles All the Way Down (Na šolski ravni tekmovanja v 8. in 9. razredu literarne predloge ni.)

Tekmovanje je namenjeno učencem 8. in 9. razredov osnovne šole, ki se za jezik posebej zanimajo in izkazujejo nadpovprečno raven obvladovanja ustne in pisne komunikacije v angleščini. Tekmovalne naloge imajo za podlago učni načrt za osnovno šolo.

Vključitev učencev in šol v tekmovanje je prostovoljna.

Pravilnik, vodnik, razpis in vse informacije v zvezi s prijavo in izvedbo tekmovanja bo državna komisija sproti objavljala na spletni strani Zavoda RS za šolstvo.

Tekmovanje poteka v skladu s Pravilnikom o tekmovanju učencev v znanju angleščine in z dodatnimi navodili za izvedbo. Podprto je z informacijskim strežnikom DMFA.

Mentorica: Indira Činč

BRALNO TEKMOVANJE CENTRA OXFORD 2023/2024

Mladinska knjiga v okviru Centra Oxford ter v sodelovanju z vodji tekmovanj na šolah, mentorji in drugimi sodelavci, organizira bralna tekmovanja iz angleščine.

Na tekmovanjih lahko sodelujejo vsi učenci osnovnih šol po Sloveniji. Bralna tekmovanja v tujih jezikih so odličen način spodbujanja branja z razumevanjem, bogatitve besedišča in užitka ob zgodbah. Spletna bralna tekmovanja Centra Oxford so preprosta, hitra in privlačna za učence.

Vsi izbrani naslovi so na voljo tudi v digitalni verziji na Oxford Reading Club. Izbirate lahko med tremi dostopi: 1/6/12 mesecev. Več informacij (seznami, navodila, prijava) na spletni strani tekmovanja Centra Oxford.

 

 

 

 

»Tisti, ki berejo, vidijo dvakrat dlje.« (Meander) … tudi v angleščini

 • Po zaključku tekmovanja vsi tekmovalci prejmejo priznanja oz. potrdila o sodelovanju.
 • Med tekmovalci, ki so dosegli vsaj 50 % možnih točk, izžrebajo posameznike, ki prejmejo privlačne knjižne nagrade.

Mentorica: Indira Činč

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE

Šolsko tekmovanje iz matematike za Vegovo priznanje (matematični Kenguru) bo potekalo v četrtek, 21. 3. 2024, ob 13.00 v matematični učilnici VIZ Smlednik.

Mentor: Silvo Bogataj

TEKMOVANJE IZ KEMIJE

Tekmovanje iz KEMIJE za Preglovo priznanje za 8. in 9. razrede OŠ bo potekalo januarja 2024 v učilnici za biologijo in naravoslovje.

Mentorica: Nevenka Kozjek

EPI READING BADGE (ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA)

V šolskem letu 2023/2024 načrtujemo, tako kot prejšnja leta, da bomo sodelovali pri projektu EPI Reading Badge/Angleška bralna značka, najbolj priljubljenem tekmovanju v tujih jezikih.

Teden EPI READING BADGE bo potekal marca 2024, in sicer od 25. 3. 2024 do 5. 4. 2024. Znotraj tega termina bomo sami izbrali dan in uro, ki nam bo najbolj ustrezala.

Tekmovanja se lahko udeležijo vsi učenci od 6. do 9. razreda.

Primarni cilj je razvijati pri učencih bralno kulturo tudi v tujem jeziku, dodatno motivirati učence k učenju tujega jezika, bogatiti besedišče in iskati medpredmetne povezave.

Mentorica: Indira Činč

VESELA ŠOLA

Vesela šola je izobraževalni projekt, namenjen osnovnošolcem od 4. do 9. razreda in njihovim mentorjem. Vesela šola mlade spodbuja k celovitemu pridobivanju znanja, veščin in spretnosti. Tematske niti se stekajo v tekmovanje, ki se ga lahko udeležijo vsi učenci. Namen Vesele šole je širjenje splošnega znanja na hudomušen in igriv način. Vsebine so raznovrstne in so vezane na aktualne teme današnjega časa. Lahko so povezane z učnim načrtom osnovne šole, lahko pa so izbrane zato, da bi učence seznanili tudi s takimi vsebinami, ki v učnem načrtu za osnovnošolce niso predvidene. Vesela šola zaokrožuje tematske niti z zaključnim državnim tekmovanjem. Mesečne teme so predstavljene v reviji Pil in na spletu v obliki učnih poti.

Pri Veseli šoli se bomo letos lotili različnih tem:

 • LEGO – igrača stoletja (september 2023)
 • Vodna ujma: poplave (oktober 2023)
 • Umetna inteligenca, ChatGPT (november 2023)
 • 100 – veliki Calvino (december 2023)
 • Svet ptic (januar 2024)

Šolsko tekmovanje bo 6. marca, državno 10. aprila 2024.

 • Kaj je res in kaj je laž? (medijska pismenost; februar 2024)
 • Vsi na kolo! (marec 2024)
 • Kaj je inteligentnost (april 2024)
 • Stara ljudstva (maj 2024)
 • Ustvarjanje v kuhinji (junij 2024)

 

Mentorica: Zala Erčulj Šavli

BRALNA ZNAČKA

»Knjige so doma na polici. Tam so zaprte. Tako spijo in seveda molčijo.
Ko jih vzamem v roko, se črke spletejo v zgodbe,
take vesele in za otroke, pa resne in resnične,
lažnive in mične, pustolovske in indijanske,
ki vriskajo po dvoriščih in parkih, gozdovih,
ki s pticami in metulji silijo pod nebo.
Če so knjige zaprte, molčijo. Potem za njih ne vemo.
In je tako, kot jih sploh ne bi bilo.«

(Nataša Golob)

logotip-bz

Branje je ključ do uspeha pri vseh šolskih predmetih, zato je pomembno, da otrokom privzgojimo pravilen odnos do branja in knjig.

Bralna značka je slovensko gibanje, ki že več kot šestdeset let spodbuja razvoj bralne kulture mladih. Osnovala sta jo pisatelj Leopold Suhodolčan in prof. Stanko Kotnik. Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Razvijali jo bomo kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim šolske knjižnice. Glede na vsakoletni načrt dela pa jo je seveda mogoče povezati še z marsičim, kar se na šoli dogaja: druge interesne dejavnosti, dnevi dejavnosti, predvsem kulturni dnevi, knjižnično-informacijska znanja ipd. Osnovni cilj je razvijati bralno kulturo. To bomo skušali doseči skozi različne metode in oblike dela:

 • bralni debatni klub pod mentorjevim vodstvom;
 • projektno delo (raziskovalno in ustvarjalno delo, srečevanje z jezikom, tudi branje umetnostnih besedil, uporaba različnih medijev, sodelovanje z drugimi interesnimi dejavnostmi na šoli);
 • praznovanje praznikov, povezanih s knjigo in branjem: 17. september (dan zlatih knjig), 2. april (mednarodni dan knjig za otroke), 23. april (svetovni in slovenski dan knjige).

Motiviranje in preverjanje se bo dogajalo po meri in okusu otrok (zabavno, privlačno, sklepne prireditve, sproščeni nastopi, zabavna srečanja ipd.).

Mentorica: Indira Činč