Kontakti in osnovni podatki

Uradni naziv: STROKOVNI CENTER FRANA MILČINSKEGA SMLEDNIK
Skrajšan naziv: SCFM Smlednik
Sedež zavoda: Valburga 5, 1216 Smlednik
Šifra dejavnosti: 85.200
Matična številka: 505 0162
Davčna številka: 52374866
Transakcijski račun številka: (odprt pri UJP, Dunajska 25, Ljubljana) SI56 0110 0603 0719 244

E-pošta: info@scfm-smlednik.si

Dežurni vzgojitelj v popoldanskem času, ob vikendih in ostalih

dela prostih dnevih ter nočni vzgojitelj je dosegljiv po telefonu:

Mobi: 040 803 867

Telefon (tajništvo): 01 362 51 20
Ravnatelj: 01 362 51 22
Psihologinja: Tel: 01 362 51 32
Mobi: 040 803 875
Socialna delavka: Tel: 01 362 51 30
Mobi: 031 553 716
Mobilna svetovalna delavka: Mobi: 040 522 320
Zbornica (učitelji): 01 362 51 34
Vzgojne skupine: PRVA Mobi: 040 803 859
DRUGA Mobi: 040 803 861
TRETJA Mobi: 040 803 862
ČETRTA Mobi: 040 803 867
HIŠA MOŠE Mobi: 040 617 070
E-naslov: hisa.mose@scfm-smlednik.si

Intenzivna skupina: KRANJ Mobi: 064  245 457

Osnovni podatki o stanovanjski skupini

Uradni naziv: STANOVANJSKA SKUPINA JEŽEK
Skrajšan naziv: SS Ježek
Sedež zavoda: Cesta v Dvor 18, 1210 Ljubljana Šentvid                                                            

E-pošta: stanovanjska.jezek@scfm-smlednik.si

Telefon: 01 500 95 40
Mobi: 040 240 576