Mobilna služba

Strokovni center Frana Milčinskega Smlednik nudi strokovno pomoč otrokom in mladostnikom s težavami v vedenju in čustvovanju, podporo njihovim staršem pri vzgoji ter vrtcem, šolam in drugim zavodom pri delu z otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami.

Svetovanje poteka različno in je odvisno od potreb in težav posameznika. Najprej se dogovorimo za uvodni pogovor, na katerem skupaj oblikujemo načrt dela. Srečujemo se v našem strokovnem centru, v vrtcu ali šoli, po potrebi se s soglasjem staršev dogovorimo za obisk na domu.

Pogovore izvajamo individualno ali nudimo podporo celotni družini. Po potrebi sodelujemo tudi z zunanjimi strokovnjaki in institucijami. Vrtcem in šolam lahko ponudimo pomoč v obliki svetovanja ali delavnic. Svetovanje je lahko krajše ali intenzivno.

Vključimo se na podlagi pisnega zaprosila s strani staršev, vrtca, šole ali drugih institucij. Zaprosilo mora vsebovati osnovne podatke o otroku/mladostniku in starših, opis problematike otroka/mladostnika, dosedanja obravnava in kontaktne podatke institucije oziroma osebe, ki zaprosi za obravnavo. Če je možno, se pridobi soglasje staršev o sodelovanju, lahko tudi naknadno.


Kontaktirate nas lahko na mobilno številko 040 522 320 ali po elektronski pošti, in sicer: mobilna.sluzba@scfm-smlednik.si


Obrazci:


Zaprosilo najprej pošljite v Strokovni center Logatec, ki je naš koordinator, po pošti na naslov Strokovni center Logatec, Tržaška 63, 1370 Logatec ali po e-pošti na naslov helena.plevel@zvil.si.