Tehniški dnevi

V šolskem letu 2023/2024 bodo organizirani štirje tehniški dnevi:

1. TEHNIŠKI DAN (september / oktober 2023):

PARK VOJAŠKE ZGODOVINE PIVKA

2. TEHNIŠKI DAN (februar 2024):

MUZEJ POŠTE IN TELEKOMUNIKACIJ

3. TEHNIŠKI DAN (marec 2024):

MESTNI MUZEJ IDRIJA, ZBIRKA INDUSTRIJA, OBRT, ROKODELSTVO

4. TEHNIŠKI DAN (april 2024):

TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE

Vodja tehniških dni bo Irena Majdič.