Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti so pomembne predvsem za afirmacijo otroka in mladostnika, katerega samopodoba je pred prihodom v zavod običajno na izredno nizkem nivoju. Dejstvo je, da ima vsak učenec veliko sposobnosti, ki pa zaradi težav v šoli niso prišle do izraza. Primarna naloga mentorjev interesnih dejavnosti je vzbuditi pri učencih zanimanje za določeno dejavnost in jih spodbujati h kreativnosti. Uspešna promocija izdelkov zunaj zavoda pa je porok za kasnejšo čim boljšo vključitev v matično okolje.

V šolskem letu 2023/24 lahko otroci izbirajo med naslednjimi interesnimi dejavnostmi:

 

     DEJAVNOST  MENTOR
  CIRJUŠKA PEDAGOGIKA  Andrej PIVK
  ŽOGARIJE  Anja BORTEK
  DEBATNI KROŽEK Anja BORTEK
  PROSTOVOLJSTVO Azra BEGANOVIĆ
  ŠOLSKI EKO VRT Peter KOGOVŠEK
  POHODNIŠTVO Branko GARIĆ
  IZDELAVA VOŠČILNIC in KLEKLJANJE  Špelca BRADEŠKO
  NOGOMET  Tadej KROPEJ
  KOŠARKA Jan DOBNIKAR
  JOGA in SPROŠČANJE  Marijana ĐUKANOVIĆ
  DRUŽABNE IGRE  Ula KOS
  NOVINARSTVO in PROJEKT SIMBIOZA  Urška OPEKA
  TEHNIKE SPROŠČANJA  Katja LAMPIČ
  PRIPRAVA SLAŠČIC  Aleksandra SOFRIĆ
  USTVARJANJE  Ajda FUCHS
  DRUŽENJE S PSOM  Igor BOŠNJAK
  GRAFIČNO OBLIKOVANJE ZA VSAK DAN  Borut AMBROŽIČ
  MINI EKO VRT  Igor BOŠNJAK

Otroci se lahko vključujejo v interesne dejavnosti tudi v bližnjih krajih, če so za to zainteresirani in če je le ta v bližini organizirana.