Postopek sprejema

Namestitev v zavod

V naš zavod prihajajo čisto običajni fantje in dekleta iz cele Slovenije, ki obiskujejo višje razrede osnovne šole in imajo težave. Največkrat so bili učno manj uspešni, neopravičeno so izostajali od pouka, bili so pogosteje v konfliktih z vrstniki, starši, učitelji. Starši so poskušali reševati probleme na številne načine, a niso bili učinkoviti. Videti je bilo, kot da so vsi na vrtiljaku, ki se vrti po svoje in s katerega se ne da priti.

Če se znajdete v takšni situaciji ali jo opazite pri otroku oziroma mladostniku, se obrnite na pristojni Center za socialno delo, ki formalno in pravno uredi vse potrebno za namestitev otroka oziroma mladostnika v zavod. Pobudo za namestitev otroka v zavod lahko da: družina, šola, svetovalni center, mentalno higienski dispanzer ali center za socialno delo.

Preden otroka sprejmemo v naš zavod, želimo, da si skupaj s starši in predstavniki Centra za socialno delo zavod ogleda, se z nami pogovori in vpraša vse, kar ga zanima. Uradno namestitev uredi pristojni svetovalec Centra za socialno delo tiste občine, kjer otrok biva. Ko pride otrok v zavod, je pred njim težka naloga. Poleg glavne obveznosti, to je šola, ima tudi več drugih nalog – od pospravljanja in urejanja bivalnih prostorov, do učenja socialnih veščin v skupini.

Menimo, da vsak otrok prispeva po svojih močeh k temu, da bi doma in v zavodu lažje živeli skupaj in se pri tem čim bolje počutili.

Zavedamo se, da čeprav pogosto izgleda, da ima problem samo eden, lahko le v skupnem opredeljevanju problemov in ciljev (tako z otroki, starši in drugimi strokovnimi delavci), najdemo take rešitve, ki so najboljše v tistem trenutku ter za vse najbolj sprejemljive. Ko je otrok v zavodu, želimo sodelovati tudi z njegovimi starši. Želimo si, da bi otrok čim več vikendov preživel v matičnem okolju skupaj s svojimi starši, od katerih želimo tudi povratne informacije. Večkrat na leto organiziramo timske sestanke, kjer ugotavljamo učno vzgojni napredek posameznega gojenca in skušamo skupaj rešiti morebitne probleme, ki so se v tem času pojavili. Starši se lahko udeležijo tudi delavnic, ki so namenjene spoznavanju staršev med seboj, podpori drug drugemu in iskanju ustreznejših vzgojnih pristopov.

Predstavniki staršev sodelujejo tudi v organu upravljanja zavoda.

Še nekaj pomembnih dejstev:

  • vsa otroška bivanja v zavodu krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
  • v ceni oskrbe so vključene tudi šolske potrebščine in drugi stroški v zvezi s šolo (ekskurzije, delovni zvezki in podobno),
  • po dogovoru s starši povrnemo tudi stroške prevozov otrok domov,
  • strošek staršev zaradi bivanja v zavodu je minimalen, saj zagotavljajo samo sredstva za otrokovo žepnino in za nekatere nadstandardne dejavnosti.