Cirkuška pedagogika

Cirkuška pedagogika je oblika pedagoškega dela z različnimi skupinami ljudi in spodbujanje avtonomne aktivnosti mladih, ki temelji na elementih sodobnega cirkusa, dramske in gibalne pedagogike ter interaktivnih iger. Cirkuška pedagogika govori o tem, kako in zakaj uporabljamo cirkus. Cirkus namreč lahko uporabljamo na različne načine in za različne namene, zato ni vsaka cirkuška aktivnost tudi cirkuško pedagoška. Cirkuško aktivnost je treba opazovati tudi v kontekstu, v katerega je umeščena.

Konkretno se bomo na srečanjih na začetku učili vrtenja kitajskega krožnika, žongliranja in diabola. Glede na interes bomo cirkuške rekvizite dodajali (monocikel, po-ji, hoja po vrvi, rola-bola, oblikovanje iz balonov).

Mentor: Andrej PIVK