PREDSTAVITEV

V strokovni center vsako leto sprejmemo približno 20 otrok; toliko jih dom vsako leto tudi zapusti, saj dokončajo devetletko ali pa zaključijo osnovnošolsko obveznost v nižjem razredu. V centru lahko hkrati biva do 40 otrok. Ti so razporejeni v štiri vzgojne skupine (v vsaki torej največ 10 otrok), ki živijo v štirih, med seboj povezanih, hišicah. V naš strokovni center prihajajo čisto običajni fantje in dekleta, katerim pa se je že v osnovni šoli nekaj zalomilo. Največkrat so se slabo učili, zanemarjali šolo, se večkrat skregali z vrstniki, starši in učitelji ali pa so imeli kakšne drugačne težave. Njihovi starši so najpogosteje poskušali reševati probleme na številne načine, pa se noben ni čisto dobro obnesel, zato so se odločili za oddajo otroka v strokovni center.

V povprečju je vsak otrok pri nas manj kot dve šolski leti, nato se vrne v domače okolje, nadaljuje šolanje v srednji šoli, se zaposli, gre v internat, k sorodnikom, se vključi v eno od stanovanjskih skupin. V kolikor se v času bivanja pri nas njegova učno-vzgojna težavnost še stopnjuje, se vključi v enega od srednješolskih strokovnih centrov.

Strokovni center Frana Milčinskega Smlednik je torej namenjen vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami.

V stanovanjski skupini JEŽEK, ki ima prijetno urejene prostore v stanovanjski hiši v Guncljah v Ljubljani, prebiva osem srednješolcev, ki obiskujejo srednje šole v okoliških srednješolskih centrih. Glavnino mladostnikov stanovanjske skupine sestavljajo fantje in dekleta, ki so pri nas zaključili osnovno šolo; vendar pa se vanjo lahko vključijo tudi srednješolci, ki jih v zavod napotijo centri za socialno delo.

Strokovni del zavoda sestavljajo:

  • ravnatelj,
  • strokovne službe,
  • osnovna šola od 3. do 9. razreda devetletke,
  • štiri vzgojne skupine,
  • dve intenzivni skupini in
  • stanovanjska skupina JEŽEK v Ljubljani.

Strokovni center ima tudi tehnično-administrativni del.