Govorilne ure

Redne govorilne ure učiteljev so v šol. l. 2023/2024 v objavljenih terminih, med 12.30 in 14.00. Starši, rejniki ali skrbniki se za govorilne ure po telefonu predhodno najavijo razrednikom, svetovalni službi ali v tajništvu zavoda. Razredniki in predmetni učitelji posredujejo staršem kompleksno sliko o učni problematiki in interpretirajo tudi posamezne ocene, vpisane v šolsko dokumentacijo.

MESEC DATUM
september petek, 22. 9. 2023
oktober petek, 20 10. 2023
november petek, 17. 11. 2023
januar petek, 19. 1. 2024
februar petek, 16. 2. 2024
marec petek, 15. 3. 2024
april petek, 19. 4. 2024
maj petek, 17. 5. 2024