Prostovoljstvo


Pri interesni dejavnosti prostovoljstvo bomo v letošnjem šolskem letu sodelovali z lokalno skupnostjo. Opravljali bomo prostovoljstvo v domu starejših občanov v okolici, s tem bomo pomagali starostnikom, jim nudili oporo, pomoč in druženje.

Spodbujali bomo medgeneracijsko sodelovanje in otroke učili pomembnosti sodelovanja in pomoči drugim ranljivim skupinam.

V zavodu menimo, da je pomoč drugim pomembna vrlina in s prostovoljstvom želimo to spodbuditi tudi pri naših otrocih.

Mentorica: Azra Beganović