priročnik za starše

Priročnik za krepitev vzgojne moči staršev otrok s čustveno vedenjskimi motnjami (ČVM) je namenjen staršem in strokovnim delavcem, ki so neločljivo povezani z omenjeno skupino. Nastal je na osnovi dolgoletnih praktičnih izkušenj dela s starši v VIZ Frana Milčinskega Smlednik. Ponuja nabor najbolj relevantnih tem s katerimi se srečujejo starši otrok s ČVM v vsakdanjem življenju.

V priročniku so povzeta sodobna teoretična spoznanja o posameznih temah, ki so izhodišče za 13. predstavljenih delavnic za starše, na katere se smiselno navezujejo tudi priloženi dnevniki za starše.

Priročnik je orodje, s katerim lahko starši in strokovni delavci izboljšujejo vzgojni stil in krepijo odnos z otroki s ČVM. Dodatna analiza ob koncu Priročnika dokazuje smiselnost in učinkovitost izvajanja delavnic.

Gradivo za priročnik, ki je leta 2029 izšel v knjižni obliki, sta zbrali, uredili in oblikovali svetovalni delavki Marjeta Dečman in Ingrid Dorner Radosavljevič.

Vsebina je neposredno povezana s temami delavnic za starše, ki se izvajajo v VIZ Frana Milčinskega Smlednik. Starši na delavnicah dobijo delovne liste, ki jih lahko izpolnjujejo ob koncih tedna do naslednje delavnice. Avtorici priročnika staršem nudita pomoč in svetovanje pri izpolnjevanju teh delovnih listov.

Oceno in strokovno mnenje o Priročniku je napisala izr. prof. dr. Alenka Kobolt.
Priročnik vidim kot odličen spoj refleksije lastnega dela, integracije praktičnih izkušenj s teoretičnimi prispevki in razmisleki drugih avtorjev in avtoric, ki so se ali se ukvarjajo s tem področjem. V njem se zrcalijo praktične izkušnje avtoric, a tudi njunih prejšnjih in sedanjih sodelavcev. Ne spreglejmo povratnih sporočil in odzivov vključenih staršev in mladostnikov. Njim je program namenjen, zato je upoštevanje njihovih potreb temelj razvoja.

Dr. Alenka Kobolt