1. POLČAS V DRUGI SKUPINI

24. 3. 2021

Šolsko leto smo začeli z dvema izkušenima igralcema in popolno ekipo trenerjev. Pogoji za delo so bili tako optimalni in smo lahko uspešno začeli igro v začetni postavi.

Zavzeti smo bili pri šolskem delu. Pri vzgojnem delu smo bili osredotočeni na vzpostavljanje dobre medsebojne komunikacije in upoštevanje hišnega reda. Vsak mesec smo obdelovali določeno tematiko, s katero smo hoteli izboljšati kakovost medsebojnih odnosov.

V septembru smo se ob igrah podrobneje spoznavali in dopolnjevali ekipo igralcev. V oktobru smo se lotili tematike SPOŠTOVANJA, v novembru SODELOVANJA, decembra smo se lotili SREČE, ki smo si jo iskreno zaželeli ob slovesni večerji. Tematiko POSLUŠANJE smo podrobneje obdelali v mesecu januarju. V februarju smo se osredotočili na SKUPINSKO DELO. Vzporedno s tem so potekale tudi vzgojne ure, kjer smo obravnavano tematiko podkrepili s primeri iz prakse.

V prostem času smo se največkrat sproščali ob igranju namiznega tenisa, kar nam je omogočala nova miza. Izvedli smo nekaj daljših pohodov in osvojili nekaj okoliških vrhov. Pri sprehodih v gozdove smo radovedno pogledovali za gobami, ki smo jih skušali prepoznati. Iz njih nam je uspelo pripraviti nekaj okusnih jedi. Preizkusili smo tudi svojo ustvarjalnost z izdelovanjem praktičnih izdelkov, s katerimi smo razveselili in obdarovali druge. Zelo radi smo se zbrali ob ognju, ki smo ga pripravili za žar. Ob takšnih priložnostih se je skupina povezala in delovala kot ekipa. Ubrani zvoki harmonike so k prijetnemu razpoloženju dodali še nekaj žlahtnosti.

Prvi polčas je tako minil pričakovano brez večjih presenečenj. Na odmor smo lahko odšli bolj ali manj brez skrbi in sproščeni. Večja dinamika se pričakuje v drugem polčasu, saj se zavedamo, da ugoden rezultat ni samoumeven.