2. NARAVOSLOVNI DAN

22. 11. 2022

V četrtek, 27. 10. 2022, so vsi učenci naše šole preživeli zanimiv in poučen 2. naravoslovni dan. Bili smo na ogledu hidroelektrarne Mavčiče, še delujoče HE na reki Savi.

O reki Savi, hidroelektrarnah na njej ter o drugih vrstah elektrarn smo se predhodno pogovarjali že pri pouku naravoslovja, v sklopu vsebin o energiji in elektriki. Ob zanimivi vodeni predstavitvi hidroelektrarne so učenci izvedeli veliko novega o zgodovini HE Mavčiče, o tem, kako elektrarna deluje ter svoje znanje o ustvarjanju električne energije utrdili in poglobili. Videli smo jezove, kanale, agregate, transformatorje in veliko število daljnovodov, po katerih elektriko pošiljajo v naše domove. Najbolj jih je navdušil in prevzel ogled velikanske turbine in generatorjev.

Ogled smo zaključili na mostu, kjer so učenci od blizu videli zapornice, najbolj pogumni pa so pogledali tudi čez ograjo v reko Savo in ugotovili, da smo zelo visoko.

Po vrnitvi v šolo smo strnili vtise. Učenci so izdelali poročila o HE Mavčiče z informacijami, ki so se jim najbolj vtisnile v spomin.