30. OBMOČNI OTROŠKI PARLAMENT OBMOČJA LJUBLJANA – ŠIŠKA

14. 2. 2020

5. 2. 2020 smo se jaz, Benjamin in Blažka skupaj z mentorico odpravili v Šentvid. Sekretarka ZPM jev prisotne v uvodnem govoru vse pozdravila. Pozvala je člane delovnega predsedstva, da zasedejo svoja mesta na odru. Parlament sta vodili Neja in Ester. Naša sošolka Blažka je zasedla mesto zapisnikarice, Sven pa je prešteval glasove, ko smo glasovali o sklepih. Tema letošnjega otroškega parlamenta je MOJA POKLICNA PRIHODNOST. Jaz, Beni in učiteljica Melita smo sedeli pod odrom z ostalimi učenci. Razpravljali smo o petih podtemah:

– Pametna izbira poklica.

– Kje in na kakšen način se izobrazim za poklic – ali je naš izobraževalni sistem prilagojen potrebam trga oziroma trenutnega načina življenja?

– Slovenija, Evropa, Svet – pozitivno, negativno, zanimivo.

– Vpliv medijev in socialnih omrežij na izbiro in oblikovanje poklicev.

– Poklici preteklosti, poklici sedanjosti in poklici prihodnosti – kam gremo, kaj potrebujemo.

Jaz in Benjamin sva se večkrat javila in se aktivno vključila v razpravo. Vmes smo imeli odmor za malico. Učenci iz ljubljanskih šol so izvolili še svoje predstavnike za mestni in regijski otroški parlament. Na koncu smo glasovali o sklepih, ki jih je naša Blažka pridno zapisovala. Sprejeli smo naslednje sklepe:

1. Na šolah bi morali več govoriti o vrednotah, komunikaciji, podjetnosti in močnih področjih.

2. Želimo si več skupinskih projektov.

3. Želimo več pogovorov o poklicih prihodnosti.

4. Več predstavitev poklicev v obliki kariernih dni oziroma v povezavi s prakso.

5. Bolj zanimiv pouk z različnimi gradivi.

6. Prilagojen program za glasbo, likovno umetnost in šport.

7. Za vpis v srednje šole bi uvedli teste sposobnosti oziroma nadarjenosti in ne ocen.

David