NAŠA LJUBEZEN DO ROČNE SPRETNOSTI SE OBLIKUJE V UMETNOSTNI IZRAZ

15. 4. 2018

“Vezenje kot tradicija in izziv” je naslov našega vsakotedenskega ročnega dela.

 Vezenje je okraševanje oblačil in drugih izdelkov s šivanko in nitjo. To je rokodelska dejavnost, s katero so si zlasti v preteklosti dekleta in žene v dolgih zimskih večerih krajšale čas. Vezenine so bile dokaz njihovih ročnih spretnosti, vztrajnosti, natančnosti in ustvarjalnosti. Znanje vezenja se je prenašalo iz roda v rod. Vezenine so spremljevalke številnih šeg in navad, so del tradicije in kulturne dediščine vsakega naroda, torej tudi Slovencev. Vezenje s šivanko in nitjo je bilo nekoč značilno žensko domače ročno delo. Z vezeninami so okraševali številne izdelke iz tkanin, od izdelkov za osebno rabo do opreme stanovanjskih prostorov. Vezenine so spremljale in so imele svoj pomen v šegah in navadah ljudi. Glede na osnovno gradivo in glede na uporabnost so se razvili različni načini vezenja. Izdelovanje vezenin je bilo značilno tako za kmečko kot mestno prebivalstvo.

Vezenja se učimo v letošnjem šolskem letu, pri izbirnem predmetu VEZENJE IN OSNOVE. Do takrat smo menili, da je vezenje zelo zahtevno, dolgočasno in dolgotrajno ročno delo. Ko pa smo sami vzeli v roke šivanko in nit ter začeli vesti, smo ugotovili, da je vezenje zanimivo in niti ni tako težko. Potrebni so seveda natančnost, vztrajnost in potrpljenje. Ampak vse to je poplačano ob zadovoljstvu in veselju, ko ustvariš nekaj lepega, čisto svojega. Naš prvi izdelek je bil čisto majhen papirnati križni vbod, kasneje srca s preprostimi tehnikami vezenja in zdaj smo začeli, s preprostim vzorcem, vesti gobelinsko tehniko “PETIT POINT”. Izdelki, ki so nastajali in še nastajajo, so vedno bolj zahtevni, pa tudi lepše izvezeni. Pri vezenju hitro napredujemo in ob pogovoru ter glasbi vedno bolj uživamo in se bližamo natečaju mavričnih, psihokoloričnih izdelkov.

Naše razstavljene izdelke si lahko ogledate po šolskih hodnikih. Lepo vabljeni.