Izdelava voščilnic in klekljanje

Namen ročnih del je zaposliti učence, da koristno preživljajo prosti čas in sami izdelajo izdelke, ki jih lahko podarijo ali uporabljajo sami. Spoznajo izdelovanje voščilnic z različnimi tehnikami in klekljanje, ki je del slovenske kulturne dediščine, urijo natančnost, vztrajnost in čut za estetiko in krepijo finomotorične spretnosti. Spoznavajo različne tehnike, zgodovino idrijske čipke in njeno uporabnost.