Ustvarjanje (HIŠA Moše)

V sklopu interesne dejavnosti Ustvarjanje bodo imeli učenci možnost izbire likovne dejavnosti po lastni presoji in interesu na osnovi sposobnosti, talenta in razpoložljivih materialov. Likovna dejavnost bo tako usmerjena predvsem v zadovoljevanje otrokovih individualnih potreb, po aktivni ustvarjalnosti in zadovoljevanju potreb po uveljavitvi in samopotrditvi. Glavni namen dejavnosti bo, na povsem sproščen in raziskovalen način, pridobivati nove izkušnje pri rokovanju z različnimi vsakdanjimi kot tudi likovnimi materiali in izdelati uporaben estetski izdelek. Učencu bo omogočeno, da bo pri delu ves čas dejaven, samostojen in svoboden v smislu lastnih pobud glede likovnih idej, z namenom razvijati vsestranskost in inovativnost.

Mentorica: Ajda Fuchs